Kameran får ström via datorn och USB-kabeln. Kameran levereras med en USB-A- och en USB-C-kabel. Använd den kabel som passar datorns USB-port.

När du ska delta i videosamtal eller möten kan du montera kameran på datorn, på en bildskärm, på ett skrivbordsstativ eller ett fristående stativ.

1

Öppna kamerafästet.

bild som visar hur kamerafästet stängs
2

Justera kameran.

bild som visar hur kamerafästet öppnas
  1. Placera kameran på datorskärmens överkant och stäng fästet så att kameran sitter säkert. Se den understa pilen i föregående bild.

  2. Justera vinkeln genom att lyfta kamerans bakre ände. Se den översta pilen i föregående bild.

3

Anslut kameran till datorn med en av de medföljande USB-kablarna.

Bild 1. Anslutning för kamera monterad på dator
bild som visar hur kameran ansluts till en dator
Bild 2. Anslutning för kamera monterad på datorskärm
bild som visar hur kameran ansluts till en bärbar dator med extern skärm

Om det behövs kan du även montera kameran på ett fristående stativ. Om du har ett fristående stativ kan du läsa om att montera kameran i stativets handbok.

Bild 3. Montera kameran på ett stativ