Kamera se napaja iz računara preko USB kabla. Isporučuje se sa USB-A i USB-C kablom. Koristite kabl koji odgovara USB portu na računaru.

Kameru možete montirati na računar, na ekran, na stalak ili na stativ i učestvovati u video pozivu ili sastanku.

1

Otvorite kopču za kameru.

slika zatvaranja isječka kamere
2

Podesite kameru.

slika otvaranja isječka kamere
  1. Postavite kameru na gornju ivicu ekrana računara i zatvorite isečak dok se kamera ne stabilizuje. Pogledajte donju strelicu prethodne slike.

  2. Podignite zadnji deo kamere da biste podesili ugao. Pogledajte gornju strelicu prethodne slike.

3

Povežite kameru sa računarom pomoću jednog od priloženih USB kablova.

Slika 1. Priključak za kameru montiranu na računar
grafički prikaz povezivanja kamere sa računarom
Slika 2. Veza za kameru montiranu na ekran
grafiku povezivanja kamere sa laptopom i monitorom

Po potrebi možete i da montirate fotoaparat na tronožac. Ako imate odvojeni stativ, pogledajte uputstvo za postavljanje kamere na stativ.

Slika 3. Montirajte kameru na tronožac