Kontroller at personen du snakker med, er koblet til en TelePresence-enhet.

Du kan bare kontrollere et kamera eksternt hvis den avanserte enheten ikke har aktivert kamerasporing aktivert. Det er der kameraet følger den aktive høyttaleren.

Du har ikke ekstern tilgang til noen kameraforhåndsinnstillinger.

1

Velg Fjernt kamerakontroll for å vise kontrollpanelet. Du kan vippe kameraet opp eller ned, panorere til venstre eller høyre og til og med zoome inn eller ut.

2

Når du er ferdig med å kontrollere kameraet, velger du Fjern kamerakontroll på nytt for å skjule kontrollpanelet og fortsette samtalen.