Upewnij się, że osoba, z którą rozmawiasz, jest podłączona do urządzenia TelePresence.

Możesz zdalnie sterować kamerą tylko wtedy, gdy urządzenie dalekosiężne nie ma włączonego śledzenia kamery. W tym miejscu kamera podąża za aktywnym głośnikiem.

Nie masz zdalnego dostępu do żadnych ustawień predefiniowanych kamery.

1

Wybierz kontrolkę far end camera, aby wyświetlić panel sterowania. Możesz przechylać aparat w górę lub w dół, przesuwać w lewo lub w prawo, a nawet powiększać lub pomniejszać.

2

Po zakończeniu sterowania kamerą ponownie wybierz kontrolkę kamery daleko-końcowej , aby ukryć panel sterowania i kontynuować połączenie.