Som standard tillater Webex i 1080p-video med 30 bilder per sekund med opptil 6 Mbps båndbredde for hele møtet. Båndbredden som tjenesten tilbyr, deles dynamisk på tvers av hovedvideoen og det delte innholdet for å gi den beste opplevelsen.

Følgende er et sammendrag av forskjellige videoenhetskonfigurasjoner, forventede videooppløsninger og båndbreddekrav for Webex-enheter, SIP og H.323-baserte tredjeparts videoenheter.

Cisco Webex videoenheter

Modellnummer

Maksimal videooppløsning

Maksimal båndbredde

Maksimal båndbredde på videokanalen

Skrivebordsserie, romserie, Webex Board

1920×1080

6 Mbps

4 Mbps

SX20, SX80, hele MX-serien

1920×1080

6 Mbps

4 Mbps

DX70, DX80, SX10

1280×720

3 Mbps

3 Mbps

Standardbaserte SIP- og H.323-videoenheter

Modellnummer

Maksimal videooppløsning

Maksimal båndbredde

Maksimal båndbredde på videokanalen

Alle Cisco Webex- enheter

1920×1080

6 Mbps

4 Mbps

Alle tredjepartsenheter

1920×1080

6 Mbps

4 Mbps