Domyślnie usługa Webex umożliwia przesyłanie obrazu wideo w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę z przepustowością do 6 Mb/s dla całego spotkania. Przepustowość oferowana przez usługę jest dynamicznie dzielona na główny materiał wideo i treści udostępniane, aby zapewnić najlepsze wrażenia.

Poniżej znajduje się podsumowanie różnych konfiguracji urządzeń wideo, oczekiwanych rozdzielczości wideo oraz wymagań dotyczących przepustowości dla urządzeń Webex, urządzeń wideo opartych na protokole SIP i H.323 innych firm.

Urządzenia wideo

Cisco Webex

Model

Maksymalna rozdzielczość wideo

Maksymalna szerokość pasma

Maksymalna przepustowość kanału wideo

seria Desk, seria Room, Webex Board

1920×1080

6 Mb/s

4 MB/s

SX20, SX80, wszystkie serie MX

1920×1080

6 Mb/s

4 MB/s

DX70, DX80, SX10

1280×720

3 MB/s

3 MB/s

Urządzenia wideo oparte na standardach SIP i H.323

Model

Maksymalna rozdzielczość wideo

Maksymalna szerokość pasma

Maksymalna przepustowość kanału wideo

Wszystkie urządzenia Cisco Webex

1920×1080

6 Mb/s

4 MB/s

Wszystkie urządzenia innych producentów

1920×1080

6 Mb/s

4 MB/s