• Du kan ta opp Cisco Webex Meetings og Personlig rom møter på enheten din så lenge du er møtet vert. Hvis du er på en delt enhet, skriv inn vertsnålen med enheten når møtet starter.

  • Du kan ta opp Cisco Webex rommøter på enheten din når enheten er i personlig modus. Du kan da begynne å ta opp møtet så lenge du er tilstede i invitasjonen til møtet. Det er mulig å ta opp et møte fra en delt enhet, men kun hvis enheten er til stede i invitasjonen til møtet.

  • Opptak med bare én annen person støttes ikke.

1

Når du er i et møte, start opptak ved å velge Ta opp og Start opptak.

Alle i møtet får beskjed om at opptaket har startet og se på skjermen deres .

Du kan pause opptaket ved å velge Ta opp og Pause opptaket. For å starte opptaket igjen, velg Fortsett opptaket.

Alle i møtet får beskjed om at opptaket er satt på pause og se på skjermen deres .
2

Når du er ferdig, kan du stoppe opptaket ved å velge Stopp opptaket.

Alle i møtet får beskjed om at opptaket er stoppet og se på skjermen deres .

3

Opptaket er tilgjengelig når møtet er avsluttet. Hvis det er et Webex-møte eller et personlig rommøte, mottar du en e-postmelding med en lenke til opptaket og kan dele det med andre deltakere. Hvis det er et Webex-rommøte, blir opptakslenken lagt ut i rommet.