• Spotkania Cisco Webex Meetings i w pokojach osobistych można nagrywać na urządzeniu, o ile jest się gospodarzem spotkania. Jeśli korzystasz z urządzenia współdzielonego, wpisz pin hosta za pomocą swojego urządzenia, gdy spotkanie się rozpocznie.

  • Spotkania w obszarach Cisco Webex można nagrywać na urządzeniu , gdy jest ono w trybie osobistym. Następnie możesz rozpocząć nagrywanie spotkania, o ile jesteś obecny na zaproszeniu na spotkanie. Istnieje możliwość nagrania spotkania z udostępnionego urządzenia, ale tylko wtedy, gdy urządzenie jest obecne w zaproszeniu do spotkania.

  • Rejestrowanie z tylko jedną osobą nie jest obsługiwane.

1

Gdy jesteś już na spotkaniu, rozpocznij nagrywanie, wybierając Nagrywaj i Rozpocznij nagrywanie.

Każdy uczestnik spotkania jest powiadamiany o rozpoczęciu nagrywania i widzi na swoim ekranie .

Możesz wstrzymać nagrywanie wybierając Nagrywaj i Wstrzymaj nagrywanie. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz opcję Wznów nagrywanie.

Każdy uczestnik spotkania jest powiadamiany o zatrzymaniu nagrywania i widzi na swoim ekranie .
2

Po zakończeniu można zatrzymać nagrywanie, wybierając opcję Zakończ nagrywanie.

Każdy uczestnik spotkania jest powiadamiany o zakończeniu nagrywania i widzi na swoim ekranie .

3

Nagranie jest dostępne po zakończeniu spotkania. Jeśli jest to spotkanie Webex lub spotkanie w Pokoju osobistym, otrzymasz wiadomość e-mail z łączem do nagrania i możesz je udostępnić innym uczestnikom. Jeśli jest to spotkanie w obszarze Webex, link do nagrania jest umieszczony w obszarze.