• Du kan spela in Cisco Webex Meetings och möten i personliga rum på din enhet så länge du är mötesvärd. Om du är på en delad enhet, skriv värdens PIN-kod med hjälp av din enhet när mötet startar.

  • Du kan spela in möten i Cisco Webex-utrymmen på din enhet när den är i personligt läge. Du kan sedan starta inspelningen av mötet så länge du är inbjuden till mötet. Du kan spela in ett möte från en delad enhet, men bara om enheten är inbjuden till mötet.

  • Inspelning med endast en annan person stöds inte.

1

När du är i ett möte kan du börja spela in genom att välja Inspelning och Starta inspelning.

Alla i mötet meddelas att inspelningen har startats, vilket de ser på sin skärm .

Du kan pausa inspelningen genom att trycka på Inspelning och Pausa inspelningen. För att starta inspelningen igen, välj Fortsätt inspelningen.

Alla i mötet meddelas att inspelningen har pausats, vilket de på sin skärm .
2

När du är klar kan du stoppa inspelningen genom att välja Stoppa inspelning.

Alla i mötet meddelas att inspelningen har stoppats, vilket de ser på sin skärm .

3

Inspelningen finns tillgänglig när mötet har avslutats. Om det är ett Webex meeting eller ett möte i ett personligt rum får du ett e-postmeddelande med en länk till inspelningen som du kan dela med de andra deltagarna. Om mötet hålls i ett Webex-utrymme publiceras länken till inspelningen i utrymmet.