Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for nettseminarer i nettpresentasjonsvisning.

1

Etter at du har planlagt en møte eller nettseminar , gå til Destinasjonsside etter møtet eller Destinasjonsside etter nettseminar og klikk Rediger .

Du kan også velge møtet eller nettseminaret fra listen under Kalender .

2

Angi nettadressen for siden du vil åpne for deltakerne etter at møtet eller nettseminaret er avsluttet, og klikk deretter på Lagre .


 

Hvis dette domenet ikke er lagt til i tillatelseslisten opprettet av lokal administrator, kan du ikke lagre det. Ta kontakt med nettstedsadministratoren.