Funktionen är inte tillgänglig förwebbsnakar i webbsändningsvyn.

1

När du har schemalagt ett möte eller webbsinargår du till startsidan efter mötet eller startsidan efter webbsinar-avsnittet och klickar på Redigera.

Du kan även välja ditt möte ellerWebinarfrån listan under Kalender.

2

Ange URL:en till sidan som du vill öppna för deltagarna efter mötet ellerWebinarhar avslutats och klicka sedan på Spara.


 

Om domänen inte har lagts till i listan över tillåtna som skapats av webbplatsadministratören kan du inte spara den. Kontakta din systemadministratör.