1

Under en samtale klikker du på Mer, og velg deretter Inviter og møt .

2

Velg ett av disse alternativene:

  • Søk etter personer du vil invitere til møtet, og klikk deretter på Møt nå.
  • Klikk på Møt nå for å holde møtet mellom deg og personen du har en samtale med.

Samtalen avsluttes og Møter åpnes.

Alle du inviterer, mottar en møteinvitasjon. De kan bli med på møtet fra skrivebordsappen, mobilappen eller en hvilken som helst Webex-enhet de er koblet til.