1

Podczas połączenia kliknij pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Zaproś i spotkaj się.

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wyszukaj osoby, które chcesz zaprosić na spotkanie, a następnie kliknij pozycję Spotkaj się teraz.
  • Kliknij opcję Spotkaj się teraz , aby zachować spotkanie między Tobą a osobą, z którą prowadzisz rozmowę.

Połączenie zostanie zakończone i zostaną otwarte spotkania .

Każda zaproszona osoba otrzyma zaproszenie na spotkanie. Mogą dołączyć do spotkania z poziomu aplikacji komputerowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego urządzenia Webex , z którym się łączą.