1

Podczas połączenia kliknij Więcej, a następnie wybierz opcję Zaproś i spotkaj się.

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wyszukaj osoby, które chcesz zaprosić na spotkanie, a następnie kliknij Meet now.
  • Kliknij Meet now (Rozpocznij spotkanie), aby zachować spotkanie między Tobą a osobą, z którą prowadzisz połączenie.

Połączenie zakończy się, a Spotkania zostaną otwarte.

Wszystkie zaproszone osoby otrzymują zaproszenie na spotkanie. Mogą dołączyć do spotkania z aplikacji klasycznej, aplikacji mobilnej lub dowolnego urządzenia Webex, z którym się łączą.