1

Během hovoru klikněte na Další a potom vyberte Pozvat a setkat se .

2

Zvolte jednu z následujících možností:

  • Vyhledejte lidi, které chcete pozvat na schůzku, a klikněte na Setkat se teď.
  • Kliknutím na Setkat se nyní zachováte schůzku mezi vámi a osobou, se kterou voláte.

Hovor končí a webexové schůzky se otevřou.

Všichni pozvaní obdrží pozvánku na schůzku. Ke schůzce se mohou připojit ze své desktopové nebo mobilní aplikace a také ze všech zařízení Webex, ke které jsou připojeni.