1

Počas hovoru kliknite Viaca potom vyberte Pozvať a stretnúť sa.

2

Vyberte si jednu z týchto možností:

  • Vyhľadajte ľudí, ktorých chcete pozvať na stretnutie, a potom kliknite Stretnite sa teraz.
  • Kliknite Stretnite sa teraz aby ste udržali stretnutie medzi vami a osobou, s ktorou máte hovor.

Hovor sa ukončí a otvorí sa Schôdza.

Každý, koho pozvete, dostane pozvánku na stretnutie. K schôdzi sa môžu pripojiť zo svojej počítačovej aplikácie, mobilnej aplikácie alebo akéhokoľvek zariadenia Webex, ku ktorému sú pripojení.