Konfigurer alternativer for tjenesteforespørsler på nettstedet

WebEx-nettstedsadministratorer kan konfigurere hvilke alternativer brukere kan be om via nettstedet.

Gi brukere tillatelse til å be om ytterligere tjenester

  

Denne fremgangsmåten gjelder bare for Forretningsutgave-nettsteder.

Hvis du ikke har aktivert alle WebEx-tjenester på Forretningsutgave-nettstedet, kan du la brukere be om ytterligere tjenester og rettigheter fra nettstedet. Dette gjelder når dette alternativet er aktivert:

 • En bruker kan se og velge fanen til en tjeneste vedkommende ennå ikke har vertsrettigheter for.

 • WebEx viser en registreringsside.

 • Forespørselen vises i en kø, slik at du kan godkjenne eller avslå forespørselen.

  1På venstre navigasjonslinje, under Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.
  2Rull ned til Innstillinger for tjenesteforespørsel og merk av i avmerkingsboksen for Gi brukere tillatelse til å be om ytterligere tjenester.
  3Hvis du vil at alle forespørsler skal godkjennes automatisk, velger du Godkjenn alle tjenesteforespørsler automatisk.
  4Hvis du vil at forespørsler skal plasseres i en kø for godkjenning, velger du Nettstedsadministrator vil godkjenne tjenesteforespørsler manuelt ....
  5Velg Oppdater for å lagre endringene.

  Alternativer for tjenesteforespørsel

  Alternativ

  Beskrivelse

  Godkjenn forespørsler fra disse e-postdomenene

  Bruk dette alternativet for å godta forespørsler fra et domene automatisk. Skriv inn URL-en her i dette formatet:

  webex.com

  Du kan bruke en stjerne til å angi at alle tegn kan erstattes med en del av domenenavnet:

  *.webex.net

  Hvis du vil angi flere domener, skiller du hvert domene med komma (men ingen mellomrom).

  webex.com,*.webex.net,webex.org

  Avvis forespørsler som ikke kommer fra disse e-postdomenene

  Bruk dette alternativet for å automatisk avvise forespørsler som ikke kommer fra et bestemt domene. Angi domenet du godtar forespørsler fra i dette formatet:

  webex.com

  Du kan bruke en stjerne til å angi at alle tegn kan erstattes med en del av domenenavnet:

  *.webex.net

  Hvis du vil angi flere domener, skiller du hvert domene med komma (men ingen mellomrom).

  webex.com,*.webex.net,webex.org

  Alle nettstedsadministratorer

  Velg dette alternativet hvis du vil at alle forespørsler som avvises automatisk skal sendes til alle nettstedsadministratorer for vurdering.

  Valgte nettstedsadministratorer

  Velg dette alternativet hvis du vil at alle forespørsler som avvises automatisk skal sendes til en bestemt nettstedsadministrator for vurdering. Skriv deretter inn e-postadressen til nettstedadministratoren i boksen.

  Var denne artikkelen nyttig?