Tilordning av separatøkter for skrivebord og mobil

Denne funksjonen støttes på Webex Meetings og Webex Webinars. På Webex-appen er denne funksjonen tilgjengelig på vår møteplattform som er klar for videonett.


 

I nettseminarer er det bare paneldeltakere som kan tilordnes separatøkter. Du kan ikke tilordne deltakere. Når separatøktene har startet, kan deltakerne velge hvilken de vil bli med i.

Antall deltakere i en separatøkt begrenses av møtekapasiteten i planen. For planer som tillater 1000 personer, kan du for eksempel ha opptil 100 separatøkter med opptil 10 personer i hver, 20 økter med 50 personer i hver og så videre.

Deltakere som ikke er tilordnet til separatøkter, blir værende i hovedmøtet når separatøktene starter.

1

Hvis dialogboksen Tilordning av separatøkter ikke allerede er åpen, klikker du på Separatøkter for å åpne den.

Separatøkter-knapp

 

Bare én vert eller medvert kan ha dialogboksen Tilordning av separatøkt åpen om gangen.

2

Velg deltakerne du vil tilordne, under Ikke tilordnet.

Skriv inn et navn i Søk-feltet for å finne en deltaker.

3

Klikk på Flytt til økt, og velg deretter separatøkten, eller klikk på Ny separatøkt.

Antall deltakere som er tilordnet hver separatøkt, vises i parentes ved siden av navnet på separatøkten.
1

Trykk på Flere alternativer Flere alternativer > Separatøkt.


 

Hvis Separatøkt-knappen ikke er tilgjengelig, redigerer noen andre separatøktene. Spør verten eller medverten om de gjør endringer.

2

Velg deltakeren du vil tilordne, og velg deretter separatøkten eller trykk på Ny økt.

Antall deltakere som er tilordnet hver separatøkt, vises i parentes ved siden av navnet på separatøkten.
1

Trykk på Flere alternativer Flere alternativer > Separatøkt.


 

Hvis Separatøkt-knappen ikke er tilgjengelig, redigerer noen andre separatøktene. Spør verten eller medverten om de gjør endringer.

2

Velg deltakeren du vil tilordne, trykk på Flytt til og velg deretter separatøkten eller trykk på Ny økt.

Antall deltakere som er tilordnet hver separatøkt, vises i parentes ved siden av navnet på separatøkten.