Som vert eller medvert kan du bli med på en hvilken som helst separatøkt for å delta i diskusjonene eller gi hjelp.

Denne funksjonen støttes på Webex Meetings og Webex Webinars. På Webex-appen er denne funksjonen tilgjengelig på vår møteplattform som er klar for videonett.


 

I nettseminarer er det bare paneldeltakere som kan tilordnes separatøkter. Du kan ikke tilordne deltakere. Når separatøktene har startet, kan deltakerne velge hvilken de vil bli med i.

Hvis verten har valgt å la deg bli med i separatøkt automatisk, ser du følgende melding når separatøkt starter, og du blir automatisk med i økten.
Du blir med i meldingen

Ellers blir du varslet når separatøkt starter. Du kan bli med i separatøkt du er tilordnet når den starter, eller på et senere tidspunkt.

1

Hvis du vil bli med i separatøkt når den starter, klikker du på Bli med nå i meldingen som vises.

Separatøkter har startet
2

Hvis du vil bli med i separatøkt etter at den har pågått, går du til Deltakere panel og klikk Bli med .

Bli med fra deltakerpanelet

Hvis verten eller medverten har angitt at deltakerne kan bli med i en hvilken som helst separatøkt, går du til Deltakere panel, klikker du på Vis alle separatøkter , og klikk deretter Bli med ved siden av økten du vil bli med på.

Når du blir med i separatøkt, byttes lyden fra hovedmøtet til separatøkt. Se Anbefalte fremgangsmåter for å delta i separatøkter .
Lyden har byttet melding
3

Hvis du vil forlate en separatøkt, klikker du på Forlat øktenForlat økt .

Forlat økt

Hvis alternativet for å forlate økten ikke er tilgjengelig, klikker du på Forlat møtetForlat møte .

Forlat møte
1

Separatøkter -fanen i Deltakere panel, klikker du på Bli med ved siden av separatøkt du vil bli med i.

Bli med i separatøkt
2

Når du er klar til å forlate separatøkt, klikker du på Forlat øktenForlat økt .

Forlat økt

Hvis verten har valgt å la deg bli med i separatøkt automatisk, ser du følgende melding når separatøkt starter. Du blir automatisk med i økten.
Du blir med i meldingen

Ellers blir du varslet når separatøkt starter. Du kan manuelt bli med i separatøkt du er tilordnet nå eller senere.

1

Hvis du vil bli med i separatøkt manuelt når den starter, trykker du på Bli med nå .

2

Hvis du vil bli med i separatøkt senere, trykker du på Bli med senere .

Når du er klar til å bli med, trykker du på Deltakere > Bli med .

Klikk på Bli med
Du blir med i separatøkt, og lyden byttes fra hovedmøtet til separatøkt. Se Anbefalte fremgangsmåter for å delta i separatøkter .
Melding om bytte av lyd
3

Hvis du vil forlate en separatøkt, trykker du på Forlat øktenForlat økt > Forlat økten .

Forlat økt

Alternativet for å forlate økten er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av hvordan verten konfigurerte separatøktene. Hvis du må forlate, kan du forlate møtet i stedet om nødvendig. Trykk på Forlat møtetForlat møte .

Forlat møte
1

Trykk på DeltakereDeltakere .

2

Trykk på Bli med ved siden av separatøkt du vil bli med i.

3

Når du er klar til å forlate separatøkt, trykker du på Forlat øktenForlat økt .

Før du blir med i et møte på enheten, kan du se Enheter inn Kjente problemer og begrensninger for separatøkter .

Hvis verten har valgt å la deg bli med i separatøkt automatisk, ser du en melding når separatøkt starter, og du blir automatisk med i økten.

Ellers blir du varslet når separatøkt starter. Du kan manuelt bli med i separatøkt du er tilordnet nå eller senere.

Hvis du vil bli med i separatøkt manuelt når den starter, trykker du på Bli med nå .

– eller –
Hvis du vil bli med i separatøkt senere, trykker du på Bli med senere .
Du blir med i separatøkt, og lyden byttes fra hovedmøtet til separatøkt. Se Anbefalte fremgangsmåter for å delta i separatøkter .
Når du er klar til å forlate separatøkt, klikker du på Forlat øktenForlat økt .
Hvis du blir med i en separatøkt direkte fra enheten din, har du ikke tilgang til noen av de funksjoner som er tilgjengelige for verter og medverter . For å få tilgang til disse funksjonene må du bli med ved hjelp av møteprogrammet.

Fra Webex-app går du til Deltakere panel. På Separatøkter fanen, klikker du på Bli med ved siden av separatøkt du vil bli med i.

Når du er klar til å forlate separatøkt, klikker du på Forlat øktenForlat økt .

In 42.5 brukere med kun lyd kan nå delta i separatøkter.

Når separatøktene starter, trykker du på *2 for å gå inn.

Når økten er avsluttet, trykker du på *2 for å gå tilbake til hovedmøtet eller nettseminaret.