Som värd eller medvärd kan du delta i valfria privata möten för att delta i diskussionerna eller ge hjälp.

Den här funktionen stöds i Webex Meetings och Webex-webbseminarier. I Webex-appen är den här funktionen tillgänglig på vår videonätsförberedda mötesplattform.


 

I webbseminarier kan endast paneldeltagare tilldelas privata möten. Du kan inte tilldela deltagare. När de privata mötena har startat kan deltagarna välja vilket de vill delta i.

Om värden har valt att låta dig delta i den privata sessionen automatiskt visas följande meddelande när den privata sessionen startar och du deltar automatiskt i sessionen.
Du deltar i meddelandet

Annars aviseras du när privatsessionen startar. Du kan delta i den privata sessionen som du har tilldelats när den startar eller vid ett senare tillfälle.

1

För att delta i det privata mötet när det startar klickar du på Delta nu i meddelandet som visas.

Privata möten har startats
2

Om du vill delta i det privata mötet när det har pågått går du till Mötesdeltagare panelen och klicka på Delta .

Delta från mötesdeltagarpanelen

Om värden eller medvärden har utsett att deltagarna kan delta i valfria privata möten går du till Mötesdeltagare panelen klickar du på Visa alla privata möten och klicka sedan på Delta bredvid den session du vill delta i.

När du deltar i det privata mötet växlar ljudet från huvudmötet till det privata mötet. Se Bästa metoder för att delta i privata möten .
Meddelandet om ljudet har ändrats
3

För att lämna ett privat möte klickar du på Lämna sessionenLämna sessionen .

Lämna sessionen

Om alternativet att lämna sessionen inte är tillgängligt klickar du på Lämna mötetLämna möte .

Lämna möte
1

Privata möten fliken i Mötesdeltagare panelen klickar du på Delta bredvid det privata möte som du vill delta i.

Delta i privat möte
2

När du är redo att lämna det privata mötet klickar du på Lämna sessionenLämna sessionen .

Lämna sessionen

Om värden har valt att låta dig delta i den privata sessionen automatiskt visas följande meddelande när den privata sessionen startar. Du deltar automatiskt i sessionen.
Du deltar i meddelandet

Annars aviseras du när privatsessionen startar. Du kan manuellt delta i det privata mötet som du är tilldelad till nu eller senare.

1

För att manuellt delta i det privata mötet när det startar trycker du på Delta nu .

2

För att delta i det privata mötet senare trycker du på Delta senare .

När du är redo att delta trycker du på Mötesdeltagare > Delta .

Klicka på Delta
Du deltar i det privata mötet och ljudet växlar från huvudmötet till det privata mötet. Se Bästa metoder för att delta i privata möten .
Meddelandet om ditt ljud har ändrats
3

För att lämna ett privat möte trycker du på Lämna sessionenLämna sessionen > Lämna sessionen .

Lämna sessionen

Alternativet att lämna sessionen kanske inte är tillgängligt, beroende på hur värden har konfigurerat privata sessioner. Om du behöver lämna mötet kan du istället lämna mötet vid behov. Tryck Lämna mötetLämna möte .

Lämna möte
1

Tryck MötesdeltagareDeltagare .

2

Tryck Delta bredvid det privata möte som du vill delta i.

3

När du är redo att lämna det privata mötet trycker du på Lämna sessionenLämna sessionen .

Innan du deltar i ett möte på din enhet, se Enheter in Kända problem och begränsningar för privata möten .

Om värden har valt att låta dig delta i den privata sessionen automatiskt visas ett meddelande när den privata sessionen startar och du deltar automatiskt i sessionen.

Annars aviseras du när privatsessionen startar. Du kan manuellt delta i det privata mötet som du är tilldelad till nu eller senare.

För att manuellt delta i det privata mötet när det startar trycker du på Delta nu .

- eller -
För att delta i det privata mötet senare trycker du på Delta senare .
Du deltar i det privata mötet och ljudet växlar från huvudmötet till det privata mötet. Se Bästa metoder för att delta i privata möten .
När du är redo att lämna det privata mötet klickar du på Lämna sessionenLämna sessionen .
Om du deltar i ett privat möte direkt från din enhet har du inte tillgång till någon av de tillgängliga funktioner för värdar och cohosts . För att komma åt de här funktionerna måste du delta via mötesprogrammet.

Från din Webex-app går du till Mötesdeltagare panel. På Privata möten fliken klickar du på Delta bredvid det privata möte som du vill delta i.

När du är redo att lämna det privata mötet klickar du på Lämna sessionenLämna sessionen .

I 42.5-versionen kan användare med endast ljud nu delta i privata möten.

När privata möten startar trycker du på *2 för att komma in.

När sessionen avslutas trycker du på *2 för att återgå till huvudmötet eller webbseminariet.