Jako hostitel nebo spoluhostitel se můžete připojit ke kterékoli schůzka ve skupinách ve skupinách a zapojit se do diskusí nebo poskytnout nápovědu.

Tato funkce je podporována u Webex Meetings a Webex Webinars. Tato funkce v aplikaci Webex je dostupná na naší platformě pro schůzky podporující Video Mesh.


 

Ve webinářích lze do schůzek ve skupinách přiřadit pouze panelisty. Nemůžete přiřadit účastníky. Po zahájení schůzek ve skupinách mohou účastníci vybrat, ke které se chtějí připojit.

Pokud hostitel rozhodl, že chcete, abyste se ke schůzka ve skupinách ve skupině připojili automaticky, zobrazí se při zahájení schůzka ve skupinách ve skupině následující zpráva a vy se k relaci připojíte automaticky.
Připojujete se ke zprávě

V opačném případě jste upozorněni při zahájení schůzka ve skupinách ve skupinách. Ke schůzka ve skupinách ve skupinách, ke které jste přiřazeni, se můžete připojit při jejím zahájení nebo později.

1

Chcete-li se připojit ke schůzka ve skupinách ve skupinách po jejím zahájení, klikněte Připojte se nyní v zobrazené zprávě.

Schůzky ve skupinách začaly
2

Chcete-li se připojit ke schůzka ve skupinách ve skupinách po jejím probíhá, přejděte na Účastníci panelu a klikněte na tlačítko Připojte se .

Připojte se z panelu účastníků

Pokud hostitel nebo spoluhostitel určil, že účastníci se mohou připojit k jakékoli schůzka ve skupinách ve skupinách, přejděte na Účastníci panelu, klikněte Zobrazit všechny schůzky ve skupinách a potom klikněte na možnost Připojte se vedle relace, ke které se chcete připojit.

Když se připojíte ke schůzka ve skupinách ve skupinách, přepne se zvuk z hlavní schůzky do schůzky ve schůzka ve skupinách. Viz Osvědčené postupy pro účast ve schůzkách ve skupinách .
Vaše zpráva zvuku byla přepnuta
3

Chcete-li schůzka ve skupinách ve skupinách opustit, klikněte na Opustit relaciOpustit relaci .

Opustit relaci

Pokud možnost opustit relaci není k dispozici, klikněte na tlačítko Opustit schůzkuOpustit schůzku .

Opustit schůzku
1

Na stránce Schůzky ve skupinách na kartě Účastníci panelu, klikněte Připojte se vedle schůzka ve skupinách ve skupinách, ke které se chcete připojit.

Připojit se ke schůzce ve skupině
2

Až budete připraveni schůzka ve skupinách ve skupinách opustit, klikněte Opustit relaciOpustit relaci .

Opustit relaci

Pokud hostitel rozhodl, že chcete, abyste se ke schůzka ve skupinách ve skupině připojili automaticky, zobrazí se při zahájení schůzka ve skupinách ve skupině následující zpráva. Automaticky se připojíte k relaci.
Připojujete se ke zprávě

V opačném případě jste upozorněni při zahájení schůzka ve skupinách ve skupinách. Ke schůzka ve skupinách ve skupinách, ke které jste přiřazeni, se můžete připojit nyní nebo později ručně.

1

Chcete-li se ke schůzka ve skupinách ve skupině po jejím zahájení připojit ručně, klepněte na Připojte se nyní .

2

Chcete-li se ke schůzka ve skupinách ve skupině připojit později, klepněte na Připojte se později .

Až budete připraveni se připojit, klepněte na Účastníci > Připojte se .

Klikněte na tlačítko Připojit
Připojíte se ke schůzka ve skupinách ve skupinách a váš zvuk se přepne z hlavní schůzky do schůzky ve schůzka ve skupinách. Viz Osvědčené postupy pro účast ve schůzkách ve skupinách .
Vaše zpráva zvuku byl přepnut
3

Chcete-li schůzka ve skupinách ve skupinách opustit, klepněte na Opustit relaciOpustit relaci > Opustit relaci .

Opustit relaci

Možnost opustit relaci nemusí být k dispozici v závislosti na tom, jak hostitel nastavit schůzky ve skupinách. Pokud potřebujete schůzku opustit, můžete v případě potřeby schůzku místo toho opustit. Klepněte na Opustit schůzkuOpustit schůzku .

Opustit schůzku
1

Klepněte na ÚčastníciÚčastníci .

2

Klepněte na Připojte se vedle schůzka ve skupinách ve skupinách, ke které se chcete připojit.

3

Až budete připraveni schůzka ve skupinách ve skupinách opustit, klepněte na Opustit relaciOpustit relaci .

Před připojením ke schůzce v zařízení si přečtěte část Zařízení in Známé problémy a omezení pro schůzky ve skupinách .

Pokud hostitel zvolil, že chcete, abyste se ke schůzka ve skupinách ve skupině připojili automaticky, po zahájení schůzka ve skupinách ve skupině se zobrazí zpráva a vy se ke schůzce automaticky připojíte.

V opačném případě jste upozorněni při zahájení schůzka ve skupinách ve skupinách. Ke schůzka ve skupinách ve skupinách, ke které jste přiřazeni, se můžete připojit nyní nebo později ručně.

Chcete-li se ke schůzka ve skupinách ve skupině po jejím zahájení připojit ručně, klepněte na Připojte se nyní .

- nebo -
Chcete-li se ke schůzka ve skupinách ve skupině připojit později, klepněte na Připojte se později .
Připojíte se ke schůzka ve skupinách ve skupinách a váš zvuk se přepne z hlavní schůzky do schůzky ve schůzka ve skupinách. Viz Osvědčené postupy pro účast ve schůzkách ve skupinách .
Až budete připraveni schůzka ve skupinách ve skupinách opustit, klikněte Opustit relaciOpustit relaci .
Pokud se připojíte ke schůzka ve skupinách ve skupinách přímo ze svého zařízení, nebudete mít přístup k žádné z funkce dostupné pro hostitele a spoluhostitele . Abyste mohli tyto funkce využívat, musíte se připojit pomocí aplikace pro schůzky.

V aplikace Webex přejděte na Účastníci panelu. Na stránce Schůzky ve skupinách klepněte na kartu Připojte se vedle schůzka ve skupinách ve skupinách, ke které se chcete připojit.

Až budete připraveni schůzka ve skupinách ve skupinách opustit, klikněte Opustit relaciOpustit relaci .

Ve verzi 42.5 se nyní mohou uživatelé pouze se zvukem účastnit schůzek ve skupinách.

Po zahájení schůzek ve skupinách stiskněte *2 vstoupit.

Po skončení relace stiskněte *2 se vrátíte k hlavní schůzce nebo webináři.