1

Velg navnet på personen du vil fjerne fra samtalen, og klikk deretter Mer.

2

Velg Fjern fra konferanse, og klikk deretter Ja.

1

Trykk og hold navnet på personen du vil fjerne fra samtalen.

2

Trykk Fjern fra konferanse, og velg deretter Ja.