1

Velg et Space, klikk Innhold , og velg deretter.


 

Eventuelle merknader som personer har opprettet i området, inkluderes også i Tavle listen.

2

Velg tavlen eller merknaden du vil dele, klikk Del, og velg deretter hvordan du vil dele:

  • Øyeblikksbilde avinnlegg –Legg til øyeblikksbildet i meldingsområdet, og trykk deretter ENTER for å dele med alle i området.

  • Lastned –Last ned et øyeblikksbilde av tavlen som en PDF-fil, og du kan dele PDF-filen med andre i Webex.

1

Gå til Spaces , velg et Space, klikk Innhold , og velg deretter.


 

Eventuelle merknader som personer har opprettet i området, inkluderes også i Tavle listen.

2

Velg tavlen eller merknaden du vil dele, klikk Del, og velg deretter hvordan du vil dele:

  • Øyeblikksbilde avinnlegg –Legg øyeblikksbildet ut på området.

  • Lastned –Last ned et øyeblikksbilde av tavlen som en PDF-fil, og du kan dele PDF-filen med andre i Webex.

1

Velg spacet, gå til aktivitetsmenyen , velg Tavle , og tapp deretter tavlen du vil dele.

2

Trykk Del , og velg deretter hvordan du vildele:

  • Legg inn et øyeblikksbilde– Legg til øyeblikksbildet i meldingen, og trykk deretter Send for å dele tavlen.
  • Lagre som etbilde – Lagre tavlen som et bilde, og du kan kopiere filer fra ett space til et annet.

 

Du kan også se og redigere tavler som andre arbeider med, fra tavlelisten.

1

Velg spacet, gå til aktivitetsmenyen , velg Tavle , og tapp deretter tavlen du vil dele.

2

Trykk , og velg deretter Legg inn et øyeblikksbilde , øyeblikksbildet legges inn i spacet.


 

Du kan også se og redigere tavler som andre arbeider med, fra tavlelisten.

1

Velg et Space, klikk Innhold , og velg deretter.


 

Eventuelle merknader som personer har opprettet i området, inkluderes også i Tavle listen.

2

Velg tavlen eller merknaden du vil dele, klikk Del for å legge til det statiske utvalget i meldingsområdet.