1

Välj ett utrymme, klicka på Innehåll och välj sedan.


 

Alla kommentarer som har skapats i utrymmet inkluderas också i listan Whiteboardtavlor.

2

Välj den whiteboard eller kommentar som du vill dela, klicka på Dela och välj sedan hur du vill dela:

  • Publicera ögonblicksbild– Lägg till ögonblicksbilden i meddelandeområdet och tryck sedan på Retur för att dela med alla i utrymmet.

  • Hämta– Hämta en ögonblicksbild av whiteboardtavlan som en PDF-fil och du kan dela PDF-filen med andra iWebex.

1

Gå till utrymmen, välj ett utrymme, klicka på Innehåll och välj sedan.


 

Alla kommentarer som har skapats i utrymmet inkluderas också i listan Whiteboardtavlor.

2

Välj den whiteboard eller kommentar som du vill dela, klicka på Dela och välj sedan hur du vill dela:

  • Publicera ögonblicksbild– Lägg upp ögonblicksbilden i utrymmet.

  • Hämta– Hämta en ögonblicksbild av whiteboardtavlan som en PDF-fil och du kan dela PDF-filen med andra iWebex.

1

Välj utrymmet, gå till menyn Aktivitet , välj Whiteboard och knacka sedan på den whiteboard som du vill dela.

2

Tryck på Dela och välj sedan hur du villdela:

  • Publicera en ögonblicksbild– Lägg till ögonblicksbilden i meddelandet och tryck sedan på Skicka för att dela whiteboarden.
  • Spara som en bild—Spara whiteboardtavlan som en bild och du kan kopiera filer från ett utrymme till ett annat.

 

Du kan även se och redigera whiteboardtavlor som andra personer arbetar på från listan Whiteboardtavlor.

1

Välj utrymmet, gå till menyn Aktivitet , välj Whiteboard och knacka sedan på den whiteboard som du vill dela.

2

Tryck på och välj sedan Publicera en ögonblicksbild , din ögonblicksbild publiceras i utrymmet.


 

Du kan även se och redigera whiteboardtavlor som andra personer arbetar på från listan Whiteboardtavlor.

1

Välj ett utrymme, klicka på Innehåll och välj sedan.


 

Alla kommentarer som har skapats i utrymmet inkluderas också i listan Whiteboardtavlor.

2

Välj whiteboardtavlan eller kommentaren som du vill dela genom att klicka på Dela för att lägga till ögonblicksbilden i meddelandeområdet.