1

Zaznacz spację, kliknij pozycję Zawartość , a następnie wybierzpozycję .


 

Wszelkie adnotacje utworzone przez osoby w przestrzeni są również uwzględniane na liście Tablice.

2

Zaznacz tablicę lub adnotację, którą chcesz udostępnić, kliknij przycisk Udostępnij, a następnie wybierz sposób udostępniania:

  • Opublikuj migawkę— dodaj migawkę do obszaru wiadomości, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby udostępnić ją wszystkim osobom w obszarze.

  • Pobierz— pobierz migawkę tablicy jako plik PDF i możesz udostępnić plik PDF innym osobom w Webex.

1

Przejdź do obszarów , wybierz spację, kliknij pozycję Zawartość , a następnie wybierzpozycję .


 

Wszelkie adnotacje utworzone przez osoby w przestrzeni są również uwzględniane na liście Tablice.

2

Zaznacz tablicę lub adnotację, którą chcesz udostępnić, kliknij przycisk Udostępnij, a następnie wybierz sposób udostępniania:

1

Zaznacz obszar, przejdź do menu aktywności , wybierz pozycję Tablica , a następnie naciśnij tablicę, którą chcesz udostępnić.

2

Naciśnij pozycję Udostępnij, a następnie wybierz sposób udostępniania:

  • Publikowanie migawki— dodaj migawkę do wiadomości, a następnie stuknij pozycję Wyślij, aby udostępnić tablicę.
  • Zapisz jako obraz— zapisz tablicę jako obraz i możesz kopiować pliki z jednej przestrzeni dodrugiej.

 

Z listy Tablice można również wyświetlać i edytować tablice, nad którymi pracują inne osoby.

1

Zaznacz obszar, przejdź do menu aktywności , wybierz pozycję Tablica , a następnie naciśnij tablicę, którą chcesz udostępnić.

2

Stuknij pozycję , a następnie wybierz pozycję Opublikuj migawkę, migawka zostanie opublikowana w przestrzeni.


 

Z listy Tablice można również wyświetlać i edytować tablice, nad którymi pracują inne osoby.

1

Zaznacz spację, kliknij pozycję Zawartość , a następnie wybierzpozycję .


 

Wszelkie adnotacje utworzone przez osoby w przestrzeni są również uwzględniane na liście Tablice.

2

Zaznacz tablicę lub adnotację, którą chcesz udostępnić, kliknij przycisk Udostępnij, aby dodać migawkę do obszaru wiadomości.