Når enheten er i personlig modus, kan du gjøre følgende:

Du kan få aktiveringskoden din uten å måtte være administrator direkte i Webex appen. Åpne innstillingene fra profilbildet ditt i Webex-appen og velg Enheter. Generer en aktiveringskode for å konfigurere enheten for første gang eller for å registrere den på nytt.


  • Hvis du har en ny enhet eller en som er blitt registrert i en annen anropstjeneste, må den kjøre programvareversjon CE 9.0.1 eller nyere.

  • Brukere med en Webex Calling profesjonell lisens kan bruke sin personlige enhet til å foreta (eller motta) eksterne anrop ved hjelp av et telefonnummer eller bruke internnummerbaserte anrop fra enheten.

  • De personlige møtene dine vises på enheten 5 minutter før de starter. Det er ingen Kalender-app, for å vise og booke møter, på en enhet i personlig modus. Det er mulig å skjule møtedetaljer, slik at møtetitlene ikke vises på enheten.

1

Hvis enheten er blitt registrert til Cisco Webex eller en annen anropstjeneste, tilbakestilles enheten først.

Sveip til høyre på startskjermen og gå til Enhetsinnstillinger . Velg Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger og bekreft at du vil tilbakestille enheten.

2

I Webex appen navigerer du til innstillingsmenyen og oppretter en ny enhet ved å velge Enheter og Generer aktiveringskode. Aktiveringskoden kan også sendes til e-posten din.

3

Gå gjennom konfigurasjonsveiviseren på enheten. Når du kommer til Velg en anropstjeneste , velger Cisco Webex og skriver inn aktiveringskoden du opprettet.

Fullfør trinnene i veiviseren og enheten er klar for bruk.

4

Etter oppsettet kan du se enheten din i Webex appen, i innstillingsmenyen under Enheter. På denne siden kan du også endre enhets navnet og deaktivere den.

Hvis du vil endre enhetsnavnet, velger du -ikonet og Rediger navn. Bruk et beskrivende navn som gjør det enklere å gjenkjenne enheten, for eksempel Lisas hjemmekontor.