Du kan slå av automatiske tilkoblinger på én av to metoder:

  • Åpne innstillinger fra profilbildet ditt , klikk Enheter > Avanserte innstillinger , og fjern merket Koble til enheter automatisk for å stoppe tilkoblingen til nærmeste enhet i et rom.

    Hvis du foretrekker det, kan du slutte å koble til en bestemt Webex-enhet automatisk. Hvis du nylig har koblet til en Webex-enhet, er den oppført under Nylige enheter . Fjern avmerkingen Koble til automatisk ved siden av enheten du vil stoppe automatisk tilkobling til.

  • I appoverskriften klikker du på navnet på Webex-enheten du er koblet til. Klikk på navnet på enheten på nytt i dialogboks som åpnes, og slå deretter av Koble til denne enheten automatisk .

Du kan slå av automatiske tilkoblinger på én av to metoder:

  • Åpne innstillinger fra profilbildet ditt , klikk Enheter > Avanserte innstillinger , og fjern merket Koble til enheter automatisk for å stoppe tilkoblingen til nærmeste enhet i et rom.

    Hvis du foretrekker det, kan du slutte å koble til en bestemt Webex-enhet automatisk. Hvis du nylig har koblet til en Webex-enhet, er den oppført under Nylige enheter . Fjern avmerkingen Koble til automatisk ved siden av enheten du vil stoppe automatisk tilkobling til.

  • I appoverskriften klikker du på navnet på Webex-enheten du er koblet til. Klikk på navnet på enheten på nytt i dialogboks som åpnes, og slå deretter av Koble til denne enheten automatisk .