Połączenia automatyczne można wyłączyć na dwa sposoby:

  • Otwórz ustawienia ze swojego zdjęcia profilowego , kliknij Urządzenia > Ustawienia zaawansowane i usuń zaznaczenie Automatycznie łącz z urządzeniami aby zatrzymać łączenie się z najbliższym urządzeniem w pokoju.

    Jeśli wolisz, zatrzymaj automatyczne łączenie się z określonym urządzeniem Webex . Jeśli ostatnio nawiązano połączenie z urządzeniem Webex , jest ono wymienione w obszarze Najnowsze urządzenia . Usuń zaznaczenie Połącz automatycznie obok urządzenia, z którym chcesz zatrzymać automatyczne łączenie.

  • W nagłówku aplikacji kliknij nazwę urządzenia Webex , z którym nawiązano połączenie. W wyświetlonym oknie dialogowym ponownie kliknij nazwę urządzenia, a następnie wyłącz opcję Automatycznie połącz z tym urządzeniem .

Połączenia automatyczne można wyłączyć na dwa sposoby:

  • Otwórz preferencje ze swojego zdjęcia profilowego , kliknij Urządzenia > Ustawienia zaawansowane i usuń zaznaczenie Automatycznie łącz z urządzeniami aby zatrzymać łączenie się z najbliższym urządzeniem w pokoju.

    Jeśli wolisz, zatrzymaj automatyczne łączenie się z określonym urządzeniem Webex . Jeśli ostatnio nawiązano połączenie z urządzeniem Webex , jest ono wymienione w obszarze Najnowsze urządzenia . Usuń zaznaczenie Połącz automatycznie obok urządzenia, z którym chcesz zatrzymać automatyczne łączenie.

  • W nagłówku aplikacji kliknij nazwę urządzenia Webex , z którym nawiązano połączenie. W wyświetlonym oknie dialogowym ponownie kliknij nazwę urządzenia, a następnie wyłącz opcję Automatycznie połącz z tym urządzeniem .