Otvorte nastavenia zo svojej profilovej fotky, kliknite Zariadenia > Pokročilé nastaveniaa zrušte začiarknutie Automaticky sa pripojte k najbližšiemu zariadeniu zastaviť pripojenie k najbližšiemu zariadeniu v miestnosti.

Ak chcete, zastavte automatické pripájanie ku konkrétnemu zariadeniu Webex. Ak ste sa nedávno pripojili k zariadeniu Webex, je uvedené pod Nedávne zariadenia. Zrušte začiarknutie Automaticky pripojiť vedľa zariadenia, ku ktorému sa chcete automaticky pripájať.