Bli med i en opplæringsøkt

Det er mer enn én måte å bli med i en opplæringsøkt på. Hvis du har problemer med å bli med i en opplæringsøkt, kan du feilsøke problemene du står overfor. Hvis du vil ha mer informasjon, se Cisco Webex-feilsøking.

Hvis du ikke kan komme deg til opplæringsøkten, kan du kontakte verten for økten eller spørre om et opptak kommer til å være tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvordan kontakter jeg verten for møtet?

1

Velg Bli med-koblingen i e-postinvitasjonen.

2

Skriv inn navn, e-postadresse og passord hvis du blir bedt om det, og velg Bli med. Du kan også velge koblingen Bli med etter nettleser for å bli med ved hjelp av Webex-appen.

1

Logg på Webex-nettstedet ditt, og gå til Webex Training > Økter som ikke er listet opp.

2

Skriv inn det 9-sifrede øktnummeret i tekstboksen, skriv inn passordet fra e-postinvitasjonen, og velg Bli med nå.

Koble til Webex-lyd

Webex Training gir fleksibiliteten til å koble til lyd på flere måter når lydkonferanser er slått på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tips og triks for bruk av lyd med Webex.

1

Når du har blitt med i opplæringsøkten, velger du ett av følgende:

  • Ring meg–Skriv inn et telefonnummer, og velg deretter Ring meg. Du vil motta et anrop og kan bli bedt om å trykke på 1 for å koble til.
  • Jeg ringer inn – For å velge dette alternativet velger du rullegardinlisten Bruk telefon. Slå telefonnummeret som vises på skjermen. Når du blir bedt om det, bruker du telefontastaturet til å angi tilgangskoden og deltaker-IDen som vises på skjermen.

     

    Deltaker-IDen kobler navnet ditt i møtet til lyden. Hvis du ikke skriver inn deltaker-IDen, vises lydtilkoblingen som en innringingsbruker i Deltakere-listen, atskilt fra navnet ditt, og du kan ikke kontrollere lyd fra programmet.

    Hvis du ikke har deltaker-ID-en din, trykker du på # for å vente i lobbyen til noen i møtet slipper deg inn.

  • Samtale fra datamaskin – Velg dette alternativet for å koble til lyd ved hjelp av VoIP. Hvis du vil justere innstillingene for høyttaler og mikrofon, velger du Lyd > lydtest for høyttaler/mikrofon på menylinjen.

2

Hvis du vil dempe eller oppheve dempingen av deg selv når som helst, klikker du mikrofonikonet.