Jabber gruppe meldinger – denne artikkelen beskriver funksjoner som bare gjelder for Jabber team Messaging.

1

Klikk på profil bildet og velg person innsikt profil.

2

Gå til mer > Rediger. Dette starter Web-leseren på en side der du kan redigere person innsikt profilen.


 

Hvis du vil skjule informasjonen som personer har innsikt for, velger du Skjul.

3

Når du er ferdig med å gjøre endringer, klikker du på Lagre.


 

Du kan også opprette eller redigere profilen din på https://people.webex.com.

1

Trykk profil bildet ditt, etterfulgt av visnings navnet, og gi personer innsikt.

2

Gå til mer > Rediger. Dette starter Web-leseren på en side der du kan redigere person innsikt profilen.


 

Hvis du vil skjule informasjonen som personer har innsikt for, velger du Skjul.

3

Når du er ferdig med å gjøre endringer, trykker du på Lagre.


 

Du kan også opprette eller redigere profilen din på https://people.webex.com.