Jabber Team Messaging – Ovaj članak opisuje funkcije koje se primenjuju samo na Jabber Team Messaging.

1

Kliknite na sliku profila i izaberite profil "Uvidi ljudi".

2

Idite na lokaciju > Edit. Na taj način ćete pokrenuti Veb pregledač na stranicu na kojoj možete da uređujete profil "Uvidi ljudi".


 

Ako želite da sakrijete informacije koje pruža organizacija "Uvidi ljudi", kliknite na dugme Sakrij.

3

Kada završite sa menjanje, kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Profil možete da kreirate ili uređujete na https://people.webex.com.

1

Dodirnite sliku profila, a zatim ime za prikaz, a zatim stavku "Uvidi ljudi".

2

Idite na lokaciju > Edit. Na taj način ćete pokrenuti Veb pregledač na stranicu na kojoj možete da uređujete profil "Uvidi ljudi".


 

Ako želite da sakrijete informacije koje pruža organizacija "Uvidi ljudi", kliknite na dugme Sakrij.

3

Kada završite sa promenama, dodirnite Sačuvaj.


 

Profil možete da kreirate ili uređujete na https://people.webex.com.