Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

1

Kliknij zdjęcie profilowe i wybierz Profil użytkownika.

2

Przejdź do Więcej > Edytuj. Spowoduje to otwarcie przeglądarki internetowej na stronie, na której możesz edytować swój profil użytkownika.


 

Jeśli chcesz ukryć informacje podane przez użytkownika, wybierz Ukryj.

3

Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz.


 

Profil można również utworzyć lub edytować na https://people.webex.com.

1

Stuknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie nazwę wyświetlaną, a następnie Informacje o użytkowniku.

2

Przejdź do Więcej > Edytuj. Spowoduje to otwarcie przeglądarki internetowej na stronie, na której możesz edytować swój profil użytkownika.


 

Jeśli chcesz ukryć informacje podane przez użytkownika, wybierz Ukryj.

3

Po zakończeniu wprowadzania zmian dotknij Zapisz.


 

Profil można również utworzyć lub edytować na https://people.webex.com.