Sammenligning av videooppsett
I versjon 41.4 og nyere av Cisco Webex Meetings, Beta-versjonen av Webex Events (ny) og Cisco Webex Events (klassisk), er det flere måter du kan angi og tilpasse videooppsettet på. Alternativene for videooppsett avhenger av enheten du bruker for å koble til møtet eller hendelsen, hvor mange personer som deltar og om noen deler innhold eller ikke. Det er fordeler med å bruke hvert av de tilgjengelige alternativene for videooppsett, og du kan når som helst tilpasse oppsettet.

Disse alternativene for videooppsett gjelder ikke for nettpresentasjonsmodus i Webex Events (ny).

Hvis du vil ha mer informasjon om den maksimale kapasiteten for møter og hendelser, kan du se Hva er maksimalt antall deltakere i en Webex-økt eller -samtale?

Innstillinger for videooppsett

Du kan tilpasse oppsettet på flere måter som kan hjelpe deg med å holde oversikt over hva som skjer i møtet eller hendelsen. Vil du være sikker på at du vet alles navn? Angi at navnene alltid skal vises. Vil du bare se de som deler video? Skjul alle som ikke deler video.

Hvis du vil finne ut mer om hvordan du kan justere noen av oppsettinnstillingene, kan du lese følgende artikler:

Bytt visning for videooppsett

Det finnes forskjellige videooppsettvisninger du kan bruke til å fokusere på det innholdet som er viktig for deg. Enheten du brukte til å bli med i møtet, bestemmer hvilke av visningene du kan velge.

Når du bruker Webex Meetings-skrivebordsappen eller web-appen, kan du velge mellom følgende visninger:

 • Rutenettvisning – Denne er nyttig hvis du vil følge med på flere talere samtidig i et stort møte.

 • Stabelvisning – Denne er nyttig når du vil at andre deltakere skal vises over den aktive taleren eller det delte innholdet.

 • Side ved side-visning – Denne er nyttig når du vil at deltakere skal vises ved siden av den aktive taleren eller det delte innholdet.

 • Fullskjermvisning – Dette er nyttig når du vil gjøre paneler flytende og skalere dem fritt, eller dra dem til en annen skjerm.

Hvis du vil finne ut hvordan du angir visningen du vil bruke, kan du se Bytt visning i Cisco Webex Meetings og Cisco Webex Events.

Når du bruker iOS- eller Android-appen, kan du velge mellom følgende visninger:

 • Rutenettvisning – Denne er nyttig hvis du vil følge med på flere talere samtidig i et stort møte.

 • Lik visning – Denne er nyttig for en-til-en-samtaler eller små møter sammen med noen få andre.

 • Stabelvisning – Denne er nyttig når du vil fokusere på den aktive taleren eller det delte innholdet, men også se andre deltakere.

 • Fokusvisning – Denne er nyttig når du vil se den aktive taleren eller delt innhold i fullskjermmodus.

Hvis du vil finne ut hvordan du angir visningen du vil bruke, kan du se Bytt visning i Webex Meetings og Webex Events fra en mobilenhet.

Juster rutenettvisning

Rutenettvisning gir deg muligheten til å angi hvor mange deltakere som skal vises på skjermen på et gitt tidspunkt. Du kan se så mange som 25 deltakere på én side, eller bare én. Du kan se flere deltakere ved å endre hvilken side som vises.

Hvis du vil finne ut mer, kan du se Juster hvor mange deltakere som vises i rutenettvisningen i Webex Meetings og Webex Events.

Scenevisninger

Oversikt over scenevisninger

Scenen er et område som kan tilpasses og som lar deg fokusere på innholdet i et møte eller en hendelse som er viktig for deg. Som standard viser scenen den aktive taleren eller det delte innholdet. Opptil seks andre deltakere vises utenfor i filmstripen. Scenen er tilgjengelig når du velger Stabelvisning eller Side ved side-visning i OppsettOppsett-ikon-menyen i skrivebords- eller web-appen.

Tilpass scenen

Du kan tilpasse scenen ytterligere etter behovene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan tilpasse scenen, kan du se følgende artikler:

Synkroniser scenen din

Hvis du er vert eller medvert for et møte eller en hendelse, kan du bestemme hva som vises på scenen for alle deltakerne ved å synkronisere den. Synkronisering av scenen sørger for at alle som ser den, ser det samme innholdet. Eventuelle endringer du gjør i scenen oppdateres i sanntid.

Hvis du vil finne ut mer, kan du se Synkroniser scenen med alle i Webex Meetings og Webex Events.

Kjente problemer og begrensninger

 • Deltakere som blir med i et møte eller en hendelse via en iPhone eller Android-telefon, kan bare se innholdet i venstre panel i en synkronisert scene.

 • Videoenheter støtter ikke muligheten til å tilpasse det som vises i scenen. De fortsetter å bruke sine egne oppsett som definert i dag.

 • Opptak følger oppsettet som er definert av verten i innstillingene for oppsett. Hvis verten eller medverten synkroniserer scenen sin, vises den første deltakeren som ble flyttet til scenen, i opptaket.

 • Direktestrømming følger oppsettet for strømming som er definert av verten.

 • Web-appen støtter opptil seks videoer i rutenettvisning (maksimal oppløsning på 180p).