Boter i Webex

Boter kan bidra til å utvide funksjonaliteten i Webex til å inkludere en tredjepartsapp. Du kan legge til boter i Webex-områder og samhandle direkte med tredjepartsappen fra området. Når du har lagt til boten i området, kan du sende en hjelpemelding til boten, og svaret inkluderer kommandoene som boten støtter.

Du kan legge til en bot i en hvilken som helst type område. Legg til en bot på prosjektområdet med andre, og samhandle direkte med tredjepartsappen på ditt område. Eller du kan opprette et område med bare deg og boten for å samhandle med tredjepartsappen.

Cisco Webex-apphub inneholder en katalog med boter og apper utviklet av Cisco og tredjepartsutviklere.

Kort i Webex

Boter kan presentere informasjon i Webex på forskjellige måter. Bruk av kort gjør det imidlertid enklere for brukere å samhandle direkte med botens svar på en kommando. Du kan velge fra rullegardinmenyer, bruke knapper og til og med bruke tekstfelt til å oppdatere og samle inn informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om kortrammeverket, kan du se https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.

Du kan rapportere eventuelle problemer med boten med kort til devsupport@webex.com

Legge til Jira-boten

Du kan legge til Jira-skyboten i Webex.


Jira-administratoren din må først autorisere Webex for å få tilgang til Jira-skyforekomsten før du kan begynne å koble Jira-kontoen din og bruke boten til å administrere varsler, opprette saker og se informasjon om saken.

Hvis du bruker Jira Server, kan du se Jira Server-bot for Webex.

Når kontoen din er koblet til, kan du samhandle direkte med et Jira-prosjekt i området, administrere varsler, opprette saker, oppdatere saker eller se informasjon om saker.

1

Gå til Områder, og velg et område som skal legges til Jira-boten.


 

Du kan også opprette et nytt område med bare Jira-boten.

2

Velg Personer, klikk på Legg til personer, og angi deretter Jira-botnavnet: jiracloud.bot@webex.bot.

3

Oppgi help og send meldingen.

4

Klikk på Koble til Jira-konto, og legg til Jira-kontoinformasjonen din.

Når Jira-kontoen din er koblet til, i området med boten, angir du help og send meldingen.

Behandle varsler om Jira-boter

Du kan opprette nye varsler eller administrere eksisterende varsler for handlinger i Jira, og du blir varslet i Webex.

1

I området med Jira-boten angir du help og send meldingen.

2

Klikk på Administrer varsler, og velg en varselstype eller rediger et eksisterende varsel.


 

Du kan også angi @Jira Manage og sende meldingen for å administrere varsler.

3

Angi et navn på varselet, velg din autorisasjon, konfigurer varselsmeldingen, og klikk deretter på Lagre.

Opprette en Jira-sak

Du kan opprette en sak i Jira direkte fra området ditt.

1

I området med Jira-boten angir du help og send meldingen.

2

Klikk på Opprett sak.


 

Du kan også angi @Jira Create og send meldingen for å opprette et problem.

3

Angi informasjonen om saken, og klikk på Opprett sak.

Oppdatere en Jira-sak

Du kan oppdatere en eksisterende Jira-sak fra Webex-området.

1

I området med Jira-boten angir du help og send meldingen.

2

Klikk på Oppdater sak.


 

Du kan også angi @Jira Update og sende meldingen for å oppdatere en sak.

3

Angi en saks-ID eller et sammendrag, og klikk deretter på Søk etter saker.

4

Velg saken, skriv inn oppdateringene, og klikk deretter på Oppdater sak.

Få informasjon om Jira-saker

Du kan se gjennom informasjonen om en Jira-sak i Webex-området.

1

I området med Jira-boten angir du help og send meldingen.

2

Klikk på Mer informasjon.


 

Du kan også angi @Jira get og sende meldingen for å få informasjon om en sak.

3

Velg mellom følgende alternativer:

  • Nylig oppdatert
  • Spesifikk sak
4

Velg et prosjekt, og klikk på Hent sakene.