Bottar i Webex

Bottar kan hjälpa till att utöka funktionaliteten i Webex till att inkludera en app från tredje part. Du kan lägga till bottar i Webex-utrymmen och interagera direkt med appen från tredje part från utrymmet. När du har lagt till boten i utrymmet kan du skicka ett hjälpmeddelande till bot och svaret innehåller de kommandon som bot stöder.

Du kan lägga till en bot i alla typer av utrymme. Lägg till en bot i ditt projektutrymme med andra personer och interagera direkt med appen från tredje part i ditt utrymme. Eller så kan du skapa ett utrymme med bara dig och boten för att interagera med appen från tredje part.

Den Cisco Webex App Hub innehåller en katalog av bottar och appar som utvecklas av Cisco- och tredjepartsutvecklare.

Kort i Webex

Bottar kan presentera information inom Webex på olika sätt. Men genom att använda kort är det lättare för användare att interagera direkt med bots svar på ett kommando. Du kan välja från nedrullningsmenyer, använda knappar och till och med använda textfält för att uppdatera och samla in information.

Mer information om kortramverk finns i https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.

Du kan rapportera alla problem på bot med kort för att devsupport@webex.com

Lägg till Jira-boten

Du kan lägga till Jira-moln boten till Webex.


Din Jira-administratör måste först ge Webex behörighet att komma åt din Jira-molninstans innan du kan börja länka ditt Jira-konto och använda bot för att hantera aviseringar, skapa problem och visa probleminformation.

Se Jira Server-boten för Webex om du använder Jira-servern.

När ditt konto är länkat kan du interagera direkt med ett Jira-projekt i utrymmet, hantera aviseringar, skapa problem, uppdatera problem eller visa probleminformation.

1

Gå till Utrymmen och välj ett utrymme för att lägga till Jira-boten.


 

Du kan också skapa ett nytt utrymme med bara Jira-boten.

2

Välj Personer, klicka på Lägg till personer och angesedan Jira-botens namn: jiracloud.bot@webex.bot.

3

Ange hjälp och skicka meddelandet.

4

Klicka på Länka Jira-konto och lägg till din Jira-kontoinformation.

När ditt Jira-konto är länkat, anger du hjälpen i utrymmet med bot och skickar meddelandet.

Hantera aviseringar för Jira-bot

Du kan skapa nya aviseringar eller hantera befintliga aviseringar för åtgärder i Jira och du får aviseringar i Webex.

1

I utrymmet med Jira-boten anger du hjälp och skickar meddelandet.

2

Klicka på Hantera aviseringar och välj en aviseringstyp eller redigera en befintlig avisering.


 

Du kan även ange @Jira och skicka meddelandet för att hantera aviseringar.

3

Ange ett namn för aviseringen, välj auktorisering, konfigurera aviseringsmeddelandet och klicka sedan på Spara.

Skapa ett Jira-problem

Du kan skapa ett problem i Jira direkt från ditt utrymme.

1

I utrymmet med Jira-boten anger du hjälp och skickar meddelandet.

2

Klicka på Skapa problem.


 

Du kan även ange @Jira skapa och skicka meddelandet för att skapa ett problem.

3

Ange informationen om problemet och klicka på Skapa problem.

Uppdatera ett JIRA-problem

Du kan uppdatera ett befintligt Jira-problem från ditt Webex-utrymme.

1

I utrymmet med Jira-boten anger du hjälp och skickar meddelandet.

2

Klicka på Uppdatera problem.


 

Du kan även ange @Jira uppdatera och skicka meddelandet för att uppdatera ett problem.

3

Ange ett ärende-ID eller en sammanfattning och klicka sedan på Sök problem.

4

Välj ditt problem, ange dina uppdateringar och klicka sedan på Uppdatera problem.

Få information om jira-problem

Du kan granska uppgifterna om ett Jira-problem i Webex-utrymmet.

1

I utrymmet med Jira-boten anger du hjälp och skickar meddelandet.

2

Klicka på Hämta information.


 

Du kan även ange @Jira hämta och skicka meddelandet för att få information om ett problem.

3

Välj från följande alternativ:

  • Nyligen uppdaterad
  • Specifikt problem
4

Välj ett projekt och klicka på Få problem.