Du kan sende forskjellige REACTIONS ved å velge REACTIONS - knappen under et møte.

REACTIONS er synlige for deg og alle andre deltakere i møtet, og navnene på personene som fungerer, vises. Den inn kommende REACTIONS vises som en strøm av emojis nederst til venstre på skjermen.Verten og Coho i et møte kan aktivere og deaktivere REACTIONS fra deltaker listen. Gå til deltaker listen, trykk på knappen mer (...) og slå av Tillat REACTIONS på eller av.


  • Reactions er tilgjengelige i Webex Meetings, enten planlagte eller personlige rom møter. REACTIONS er ikke tilgjengelige i Space-backed-møter.

  • Denne funksjonen er tilgjengelig på WBS-41.6 og senere.

  • REACTIONS støttes ikke i DX-, MX-eller SX-serie-enheter.

Når REACTIONS er tilgjengelig under et møte, ser du en REACTIONS -knapp I anrops kontrollene. Hvis du ikke ser REACTIONS -knappen, trykker du på mer I anrops kontrollene.

Trykk på REACTIONS og velg emojien du vil sende. Trykk på Emoji for å endre skall tonen. Når enheten er i personlig modus, vil den skall tonen du valgte, beholdes. På delte enheter vil skall tonen bli tilbakestilt når samtalen slutter.