W trakcie spotkania można wysyłać różne reakcje, wybierając przycisk reakcje

Reakcje są widoczne dla użytkownika i wszystkich innych uczestników spotkania, a następnie zostaną wyświetlone nazwy tych osób Reakcje przychodzące są przedstawiane w lewym dolnym rogu ekranu jako strumień znaków emojiGospodarz i współgospodarz spotkania mogą włączać i wyłączać reakcje z listy uczestników. Przejdź do listy uczestników, dotknij przycisku więcej (...), a następnie Włącz lub wyłącz opcję dopuszczaj reakcje


  • Reakcje są dostępne w ramach spotkań Webex, zarówno spotkań zaplanowanych, jak i spotkań w Pokoju Osobistym. Reakcje nie są dostępne w spotkaniach typu oparte na obszarze.

  • Funkcja ta jest dostępna w wersji WBS41.6 i nowszych.

  • Reakcje nie są obsługiwane na urządzeniach z serii DX, MX i SX

Gdy reakcje są dostępne podczas spotkania, pojawi się przycisk reakcje W elementach sterujących połączeniami. Jeśli nie widzisz przycisku reakcje , dotknij opcji więcej W elementach sterujących połączeniami.

Dotknij opcji reakcje i wybierz znak emoji, który chcesz wysłać. Naciśnij długo na znaku emoji, aby zmienić sygnał skórki Gdy urządzenie działa w trybie osobistym, pozostanie ono na wybranym sygnale skórnym. Na urządzeniach współużytkowanych sygnał skórki zostanie zresetowany po zakończeniu połączenia