Denne artikkelen gjelder for samtaler og møter på et Space. Hvis du vil fjerne bakgrunnsstøy i et webex-planlagt møte eller et møte i et personlig rom på Webex, se Fjerne bakgrunnsstøy under et Webex-møte eller arrangement.

Denne funksjonen fjerner bakgrunnsstøy bare når du bruker datamaskinlyd.

Fjern bakgrunnsstøy på en av følgende måter:

  • Under en samtale eller et møte velger du rullegardinmenyen i Demp -knappen , velger Innstillinger og aktiverer deretter Fjern bakgrunnsstøy.

  • Når du ikke er i en samtale eller et møte, går du til lydinnstillingene og aktiverer Fjern bakgrunnsstøy.

 

Alternativet Fjern bakgrunnsstøy er tilgjengelig når musikkmodus er slått av. Hvis du vil fjerne bakgrunnsstøy, fjerner du merket for Musikkmodus.