Audio settings

1

Klikk på Innstillingerpå sidepanelet for navigering, og velg Lyd . Du kan deretter endre følgende innstillinger:

 • Velg enhetene som skal brukes for mikrofon, høyttaler og ringetone. Du kan justere volumet på høyttaleren og mikrofonen herfra og kontrollere Juster volumet automatisk avmerkingsboks.
 • Velg Bruk systeminnstilling for å bruke en enhet som er konfigurert som standardalternativ på systemet. Når du endrer lydenheten for operativsystemet, følger Webex endringen tilsvarende. Hvis du vil se hvilken enhet du for øyeblikket har satt opp som standard, går du til Start > Innstillinger > System > Lyd .

   
  Bruk en av våre Cisco Headset 500 med USB-kontakten eller Cisco Headset 730 med Bluetooth i møter og samtaler.
 • Velg volum på ringetonen for lyder for innkommende anrop og meldingsvarsler.

  Klikk på Test for å teste volumnivå. Ringetonen du valgte i Varsler > Anrop spilles av.

 • Merk av for Slå av demping midlertidig ved å holde inne Mellomrom, slik at du kan slå av din egen demping i løpet av et møte.
2

Klikk på Smart lyd og under Mikrofonlyd velg mellom følgende:

3

Under Ekstern lyd , velg mellom følgende:

Dette gjelder Webex Calling og Calling som er vert av en tjenesteleverandør.
 • Optimaliser for ekstern tale – for å fjerne all støy

 • Original (standard) – ingen behandling

1

Klikk på Innstillingeri sidepanelet for navigering, og velg Lyd . Du kan deretter endre følgende innstillinger:

 • Velg enhetene som skal brukes for mikrofon, høyttaler og ringetone. Du kan justere volumet på høyttaleren og mikrofonen herfra og kontrollere Juster volumet automatisk avmerkingsboks.
 • Velg Bruk systeminnstilling for å bruke en enhet som er konfigurert som standardalternativ på systemet. Når du endrer lydenheten for operativsystemet, følger Webex endringen tilsvarende. Hvis du vil se hvilken enhet du for øyeblikket har satt opp som standard, går du til Systeminnstillinger > Lyd .

   

  Bruk en av våre Cisco Headset 500 med USB-kontakten eller Cisco Headset 730 med Bluetooth i møter og samtaler.

 • Merk av for Slå av demping midlertidig ved å holde inne Mellomrom, slik at du kan slå av din egen demping i løpet av et møte.
2

Klikk på Smart lyd

3

Under Ekstern lyd , velg mellom følgende:

Dette gjelder Webex Calling og Calling som er vert av en tjenesteleverandør.
 • Optimaliser for ekstern tale – for å fjerne all støy

 • Original (standard) – ingen behandling

I macOS Sonoma (macOS 14) la Apple til mikrofonmoduser i hovedsystemlinjen når det er en aktiv mikrofon. Denne funksjonen vises på Mac-modeller fra 2018 og nyere.

Mikrofonmoduser trer i kraft før lyden leveres til Webex-appen og kan komme i konflikt med din smarte lydinnstillinger . For å sikre best mulig lydkvalitet anbefaler vi at du bruker standard mikrofonmodus med Webex-appen og kontrollerer mikrofonoptimaliseringene med våre smarte lydinnstillinger.

Standard for lyd avhenger av type anrop. Når du foretar et videosamtale, vil du kunne se på telefonen mens du snakker, så høyttaleren er standard lyd. Når du foretar et lydanrop eller svarer på et anrop, er ørepluggen standard.

Du kan bare endre lyden fra høyttaler til øretelefon mens du er i en samtale, med mindre du ønsker en innstilling som f.eks. Svare på anrop med høyttaler på for å gjelde alle innkommende anrop.

Trykk på din profilbilde , gå til Innstillinger > Lyd , og slå på ett av følgende alternativer:

 • Svar på anrop med høyttaler på
 • Under Smart lyd :
  • Fjerning av støy for å bli med på møter og samtaler uten å bekymre deg for bakgrunnsstøy, for eksempel tastaturtasting og ringeklokker.

  • Optimaliser for stemmen min for å fjerne bakgrunnstale og støy når du er i et støyende miljø der andre snakker, for eksempel en kaffebar.

  • Musikkmodus

Du kan endre mikrofonen du bruker når du ringer.


 

Du må bruke Chrome, Safari eller Firefox for å ringe. Uansett om du bruker en nettleser på Windows, Mac eller Linux, må du sørge for at nettleseren din er konfigurert til å bruke kameraet og mikrofonen.

Klikk på aktivitetsmenyenog velg Møt. Velg enheten som skal brukes til å foreta anropet, ved å klikke Lyd / video.