Lydinnstillinger

1

Klikk profilbildet ditt , velg Innstillinger, og velg Lyd. Deretter kan du endre følgende innstillinger:

 • Velg enhetene som skal brukes for mikrofon, høyttaler og ringetone. Du kan justere volumet på høyttaleren og mikrofonen herfra og merke av for Juster volumet automatisk .
 • Velg Bruk systeminnstilling for å bruke en enhet som er konfigurert som standardalternativ på systemet. Når du endrer lydenheten for operativsystemet, følger Webex endringen tilsvarende. Hvis du vil se hvilken enhet du har konfigurert som standardenhet, går du til Start > Innstillinger > System > Sound.

   

  Bruk en av våre Cisco Headset 500 med USB-kontakten eller Cisco Headset 730 med Bluetooth i møter og samtaler.

 • Velg volum på ringetonen for lyder for innkommende anrop og meldingsvarsler.

  Klikk Test for å teste volumnivået. Ringetonen du valgte i Varsler > Anrop , spilles av.

 • Merk av for Slå av demping midlertidig ved å holde inne Mellomrom, slik at du kan slå av din egen demping i løpet av et møte.
 • Under Webex smart lyd:

Du kan også endre lydalternativene direkte fra anropskontrollene. Klikk rullegardinpilen ved siden av Demp, velg Innstillinger, og foreta deretter valgene.

1

Klikk på profilbildet ditt, velg Innstillinger og deretter Lyd. Deretter kan du endre følgende innstillinger:

 • Velg enhetene som skal brukes for mikrofon, høyttaler og ringetone. Du kan justere volumet på høyttaleren og mikrofonen herfra og merke av for Juster volumet automatisk .
 • Velg Bruk systeminnstilling for å bruke en enhet som er konfigurert som standardalternativ på systemet. Når du endrer lydenheten for operativsystemet, følger Webex endringen tilsvarende. Hvis du vil se hvilken enhet du har konfigurert som standardenhet, går du til Systemvalg > Lyd.

   

  Bruk en av våre Cisco Headset 500 med USB-kontakten eller Cisco Headset 730 med Bluetooth i møter og samtaler.

 • Velg volum på ringetonen for lyder for innkommende anrop og meldingsvarsler.

  Klikk Test for å teste volumnivået. Ringetonen du valgte i Varsler > Anrop , spilles av.

 • Merk av for Slå av demping midlertidig ved å holde inne Mellomrom, slik at du kan slå av din egen demping i løpet av et møte.
 • Under Webex smart lyd:

Hvis du vil endre lydalternativene fra anropskontrollene, klikker du rullegardinpilen ved siden avDemp, velger Innstillingerog foretar deretter valgene.

Standard for lyd avhenger av type anrop. Når du foretar en videosamtale, vil du kunne se på telefonen mens du snakker, slik at høyttaleren er standardlyden. Når du foretar et lydanrop eller svarer på et anrop, er ørepluggen standard.

Du kan bare endre lyden fra høyttaler til øretelefon mens du er i en samtale, med mindre du vil at en innstilling som Svaranrop med høyttaler på skal gjelde for alle innkommende anrop.
1

Trykk og velg deretter Høyttaler eller iPhone (hvis du bruker en iOS-enhet) eller Telefon (hvis du bruker en Android-enhet).

Når du kobler til en lydenhet, for eksempel høyttaleren, Bluetooth-enheten eller hodetelefonene, endres ikonet i utseende, slik at du vet hvordan lyden overføres.

2

(Valgfritt) Trykk på profilbildet ditt, gå til Innstillinger > Lyd, og aktiver ett av følgende alternativer:

Du kan endre mikrofonen du bruker når du ringer.


 

Du må bruke Chrome, Safari eller Firefox for å ringe. Uansett om du bruker en nettleser på Windows, Mac eller Linux, må du sørge for at nettleseren din er konfigurert til å bruke kameraet og mikrofonen.

1

Klikk på aktivitetsmenyen og velg Møt. Velg enheten som skal brukes til å ringe ved å klikke på Lyd / Video.