1

Klikk på talepost. Deretter, ved siden av søke feltet, klikker du på Spill inn tale melding.

Vinduet melding om tale post åpnes.

2

Eventuelle Skriv inn et emne for meldingen din.

3

Bruk feltet Søk til å angi en bruker som skal motta meldingen din. Du kan legge inn flere mottakere.

4

Klikk på Innspillings knappen.

Det vises en nedtelling til tid øverst i vinduet. Når tids måleren når 0:00, begynner lyd signalene og opptaket.
5

Ta opp meldingen og klikk Stopp når du er ferdig.

6

Klikk på Send for å sende tale meldingen til mottakerne.

Tale meldingen kommer inn i mottakerens Cisco Jabber talepost, og kan behandles som en telefon tale melding, med ett notable-unntak. Siden en tale melding som er tatt opp på denne måten, kan sendes til flere mottakere, kan alle mottakerne klikke på svar alle. Dette åpner et nytt opptaks vindu, slik at du kan registrere en ny tale melding og sende den til mottaker listen.