1

Klicka på Röstmeddelande. Klicka sedan på Spela in röstmeddelande bredvid sökfältet.

Fönstret Spela in röstmeddelande öppnas.

2

(Valfritt) Ange ämne för ditt meddelande.

3

Använd sökfältet för att ange användaren som ska ta emot ditt meddelande. Du kan ange flera mottagare.

4

Klicka på knappen Inspelning.

En nedräkningstimer visas högst upp i fönstret. När timern når 0:00 börjar ljud-och inspelnings ljudet.
5

Spela in meddelandet och klicka på Stopp när du är klar.

6

Klicka på Skicka för att skicka röstmeddelandet till mottagarna.

Ditt röstmeddelande skickas till mottagarens röstbrevlåda i Cisco Jabber och kan behandlas som ett vanligt telefonröstmeddelande, med ett undantag. Eftersom ett röstmeddelande som spelas in på detta sätt kan skickas till flera mottagare kan någon av dessa mottagare klicka på Svara alla. Då öppnas ett nytt inspelningsfönster, så att ett nytt röstmeddelande kan spelas in och skickas till mottagarlistan.