Denne artikkelen inneholder informasjon om kontrollalternativene for avspilling som er tilgjengelige når du legger til eller redigerer et ARF-nettverksbasert opptak av møte, opplæringsøkt eller hendelse. For MP4-opptak kan du også redigere opptaksinformasjon og trimme begynnelsen og slutten på opptakene.

Alternativer for panelvisning

Avgjør hvilke paneler som vises i opptaket når det spilles av. Du kan velge hvilket som helst av følgende paneler som skal tas med i opptaket:

 • Chatte

 • Spørsmål og svar

 • Video

 • Avstemning

 • Merknader

 • Filoverføring

 • Deltakere

 • Innholdsfortegnelse

Visningsalternativer for panel endrer ikke panelvisningen i den faktiske innspillingen som er lagret på Webex-nettverket.

Avspillingsområde for innspilling

Avgjør hvor mye av opptaket som spilles av. Du kan velge ett av følgende:

 • Full avspilling – spiller av hele opptaket. Dette alternativet er valgt som standard.

 • Delvis avspilling – spiller bare av en del av opptaket basert på innstillingene for følgende alternativer:

  • Start – X min X sek av opptaket: Angir starttidspunktet i opptaket. Du kan for eksempel bruke dette alternativet i følgende tilfeller:

   • Hvis du vil utelate «dødtid» i begynnelsen av opptaket.

   • Hvis du bare vil vise en del av opptaket.

  • Slutt – X min X sek av opptaket: Angir sluttidspunktet for opptaket. Du kan for eksempel bruke dette alternativet hvis du vil utelate «dødtid» på slutten av opptaket. Du kan ikke angi et sluttidspunkt som er lengre enn lengden på det faktiske opptaket.

Det delvise avspillingsområdet du angir, endrer ikke det faktiske opptaket som er lagret på serveren.

Inkluder kontroller for NBR-spiller

Inneholder fullstendige kontroller for spilleren for nettverksopptak, for eksempel stopp, pause, fortsett, spol fremover og spol tilbake. Dette alternativet er valgt som standard. Hvis du vil hindre at seerne hopper over deler av opptaket, deaktiverer du dette alternativet for å utelate kontroller for spilleren for nettverksopptak fra avspillingen.