Den här artikeln innehåller information om de alternativ för uppspelningskontroll som finns tillgängliga när du lägger till eller redigerar en inspelning av ett nätverksbaserat möte, en utbildning eller en händelse. För MP4-inspelningar kan du även redigera inspelningsinformation och beskära början och slutet avinspelningarna.

Alternativ för panelvisning

Avgör vilka paneler som visas från inspelningen när den spelas upp. Du kan välja att någon av följande paneler ska inkluderas i inspelningens uppspelning:

 • Chatta

 • Frågor och svar

 • Video

 • Omröstning

 • Anteckningar

 • Filöverföring

 • Deltagare

 • Innehållsförteckning

Panelvisningsalternativen ändrar inte panelvisningen i den faktiska inspelningen som finns lagrad på Webex-nätverket.

Inspelningens uppspelningsintervall

Bestämmer hur mycket av inspelningen som spelas upp. Du kan välja något av följande:

 • Fullständig uppspelning – spelar upp hela inspelningen. Det här alternativet är markerat som standard.

 • Delvis uppspelning – spelar bara upp en del av inspelningen baserat på följande inställningsalternativ:

  • Start – X minuter, X sekunder av inspelningen: Anger när uppspelningen ska starta. Du kan till exempel använda det här alternativet i följande fall:

   • Om du vill utelämna ”dödtid” i början av inspelningen.

   • Om du endast vill visa en del av inspelningen.

  • Slut – X minuter, X sekunder av inspelningen: Anger när uppspelningen ska sluta. Du kan till exempel använda det här alternativet om du vill utelämna ”dödtid” i slutet av inspelningen. Du kan inte ange en sluttid som är större än den faktiska inspelningslängden.

Intervallet för delvis uppspelning som du anger ändrar inte den faktiska inspelning som finns lagrad på servern.

Inkluderar kontroller för NBR-spelare

Inkluderar fullständiga kontroller för nätverksinspelare som stopp, paus, fortsätt, snabbspolning och spola tillbaka. Det här alternativet är markerat som standard. Om du vill hindra användare från att hoppa över delar av inspelningen kan du stänga av det här alternativet för att dölja nätverksinspelarens uppspelningskontroller under uppspelningen.