Velg Send en direktemelding i apphodet, og skriv deretter inn e-postadressen eller navnet til personene. Deretter skriver du bare inn og klikker for å sende meldingen. Neste gang du gir dem en melding, kan du bare velge navnet deres fra Personer-filteret.

1

Gå til Meldinger , trykk , og velg Send en direktemelding.

2

Skriv inn personens navn eller e-postadresse, eller velg dem fra listen over nylige. Deretter skriver du bare inn meldingen og trykker Send.

1

Gå til Meldinger , trykk , og velg Send en direktemelding.

2

Trykk Legg til person , skriv inn navnet ellere-postadressen deres, og velg dem fra søkeresultatene.


 

Tapp Endre merket område hvis du vil velge noenandre.

3

Deretter tapper du OPPRETT SPACE , og bare skriver inn og sendermeldingen.

1

Klikk i apphodet, og velg Send en direktemelding.

2

Skriv inn navnet eller e-postadressen til personen du vil kontakte.

3

Klikk på Opprett.

Neste gang du vil snakke med denne personen, går du til Meldinger og velger navnetfra listen.