U zaglavlju aplikacije kliknite na dugme Pošalji direktnu poruku, a zatim unesite e-poruku ili ime osoba. Zatim samo otkucajte i kliknite da biste poslali poruku. Kada im sledeći put pošaljete poruku, možete samo da izaberete njihovo ime iz filtera "Osobe".

1

Idite na stavku Poruke, dodirnite i izaberite Pošalji direktnu poruku.

2

Unesite ime osobe ili e-adresu ili ih izaberite sa liste nedavnih. Zatim, samo otkucajte poruku i dodirnite Pošalji.

1

Idite na stavku Poruke, dodirnite i izaberite Pošalji direktnu poruku.

2

Dodirnite Dodaj osobu, unesite njeno ime ili e-adresu i izaberite ih iz rezultata pretrage.


 

Tapnite na stavkuPromeni selekciju ako želite da izaberete nekog drugog.

3

Zatim dodirnite create SPACE i samootkucajte i pošaljite poruku.

1

Kliknite u zaglavlje aplikacije i izaberite Pošalji direktnu poruku.

2

Unesite ime ili e-poruku osobe kojoj želite da se obratite.

3

Kliknite na dugme Kreiraj.

Kada sledeći put budete želeli da razgovarate sa tom osobom, idite naopciju "Poruke" i izaberite njeno ime sa liste.