В заглавката на приложението щракнете , изберете Изпращане на директно съобщение и след това въведете лицата имейл или име. След това просто въведете и кликнете, за да изпратите съобщението си. Следващия път, когато ги съобщение, можете просто да изберете името им от филтъра "Хора".

1

Отидете на Съобщения, докоснете , и изберете Изпращане на директно съобщение .

2

Въведете името или имейл адреса на лицето или ги изберете от списъка си с последни данни. След това просто въведете съобщението си и докоснете Изпращане.

1

Отидете на Съобщения, докоснете , и изберете Изпращане на директно съобщение .

2

Докоснете Добавяне на лице , въведете името или имейл адреса му и ги изберете от резултатите оттърсенето.


 

Докоснете Промяна населекцията , ако искате да изберете някой друг.

3

След това докоснете СЪЗДАВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВО , и просто въведете и изпратете съобщениетоси.

1

Щракнете в заглавката на приложението и изберете Изпращане на директно съобщение.

2

Въведете името или имейла на лицето, с което искате да се свържете.

3

Щракнете върху Създаване.

Следващия път, когато искате да говорите с този човек, отидете на Съобщения и изберете името муот списъка.