V záhlaví aplikace klikněte na tlačítko Odeslat přímou zprávu a zadejte e-mail nebo jméno osob. Pak stačí zadat a kliknout a odeslat zprávu. Při příštím zprávě je můžete vybrat jejich jméno z filtru Lidé.

1

Přejděte na Zprávy, klepněte na a vyberte Odeslat přímou zprávu.

2

Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby nebo ji vyberte ze seznamu posledních. Pak stačí zadat zprávu a klepnout na Odeslat.

1

Přejděte na Zprávy, klepněte na a vyberte Odeslat přímou zprávu.

2

Klepněte na Přidat osobu, zadejte její jméno nebo e-mailovou adresu a vyberte ji z výsledků vyhledávání.


 

Pokud chcete vybrat někoho jiného, klepněte na Změnit výběr.

3

Potom klepněte na VYTVOŘIT PROSTOR a stačí zadat aodeslat zprávu.

1

Klikněte do záhlaví aplikace a vyberte Odeslat přímou zprávu.

2

Zadejte jméno nebo e-mail osoby, kterou chcete kontaktovat.

3

Klikněte na Vytvořit.

Až budete příště chtít s touto osobou mluvit, přejděte na zprávua vyberte jeho jméno ze seznamu.