Legg til e-postdomener for Webex-møtenettstedet. Når e-postdomener er bekreftet, trenger ikke sluttbrukere å bekrefte e-postadresser i det domenet. Hvis du vil bekrefte et domene, legger du det til her, får et DNS-verifiseringstoken fra Handlinger-menyen, og kopierer og limer inn tokenet i TXT-postdelen i domenet for å bevise eierskap.

Fra og med WBS39.2.5 vil underdomener som legges til i nettstedsadministrasjonen før eller etter at det overordnede domenet er bekreftet, bli bekreftet automatisk uten at det er behov for noe token. Eventuelle underdomener som legges til før WBS39.2.5 er tilgjengelig kontrolleres ikke automatisk, og må kanskje legges til på nytt.

For å bekrefte domener tilbyr vi et token som skal legges til i domenevertens DNS TXT-post. For å bekrefte at du eier domenet, ser vi etter dette tokenet på DNS-serveren.

Før du starter

 • Du må eie et domene for å bekrefte det.

 • Du blir tvunget til å bekrefte i en bestemt rekkefølge for å forhindre låsing av administrator. Du må for eksempel legge til administratordomenet først, etterfulgt av alle de andre domenene.

 • E-postbekreftelse gjelder for alle nettsteder, inkludert de som er konfigurert for engangspålogging, bortsett fra nettsteder som administreres av Control Hub.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > E-post > E-postdomener.

2

Velg Legg til domene, angi domenenavnet og velg Legg til.

3

Klikk på mer ved siden av domenet ditt og velg Hent verifiseringstoken.

4

Kopier verifiseringstokenet til DNS TXT-posten.

 • Hvis DNS-verten bare støtter én TXT-post, legger du til tokenet på en egen linje.

 • Hvis DNS-verten støtter flere poster, legger du til tokenet på én enkelt linje i en egen TXT-post.

5

Velg én:

 • Legg til DNS TXT-posten på DNS-serveren.
 • Hvis DNS-serveren er konfigurert av en annen administrator, sender du DNS TXT-posten til administratoren din for å legge den til på DNS-serveren.
6

Klikk på Verifiser ved siden av hvert domene.

 • Hvis verifiseringen mislykkes, hurtigbufres feilen av DNS-serveren din. DNS-serveren tømmer hurtigbufferen etter den angitte tidsperioden i TTL-innstillingen (Time To Live). Du må vente med å prøve på nytt til etter at DNS-serveren har tømt hurtigbufferen. Du kan legge til verifiseringstokenet på nytt, og be om verifisering for domenet.

 • Hvis verifiseringstokenet blir funnet og samsvart, endres domenestatusen til verifisert i Webex Site Administration. Hvis du vil bekrefte at domenene dine er verifisert, går du tilbake til E-postdomener og bekrefter at denne statusen vises ved siden av domenet:


   

  Fra og med WBS39.2.5 vil underdomener som legges til i nettstedsadministrasjonen før eller etter at det overordnede domenet er bekreftet, bli bekreftet automatisk uten at det er behov for noe token. Eventuelle underdomener som legges til før WBS39.2.5 er tilgjengelig kontrolleres ikke automatisk, og må kanskje legges til på nytt.