Webex Desk Camera jest przeznaczony do funkcji przy użyciu domyślnych ustawień. Ustawienia za pomocą aplikacji Webex Desk Camera można dostosować tak, aby spełniały wymagania dotyczące sieci lub obrazu wideo.

Zanim rozpoczniesz

aplikacja Webex Desk Camera obsługuje system Windows i Mac OS. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania lub też je przekraczają Aby uzyskać wymagania systemowe, patrz wymagania systemowe WebEx Desk Camera App.

1

Pobierz instalatora aplikacji systemu operacyjnego komputera. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przejdź do Cisco Accessory Hub i pobierz plik instalacyjny z aplikacji do akcesoriów.

    Cisco Accessory Hub strona główna, przechwytywanie ekranu

    Wybierz wersję zgodną z systemem operacyjnym, którą chcesz pobrać.

    zrzut ekranu z wybraną wersją systemu operacyjnego

  • Przejdź do oprogramowania Cisco Download i Pobierz najnowszą wersję zgodną z systemem operacyjnym. Do pobrania wymagane jest logowanie
2

Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, aby rozpocząć instalację.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.