Aplikacja Cisco Desk Camera sprawdza, czy są aktualizacje podczas jej uruchamiania. Powoduje również uruchomienie sprawdzania aktualizacji po jego otwarciu przez użytkownika Gdy zostanie wykryta aktualizacja aplikacji, aplikacja aparatu pobiera ją w tle.

Na karcie Aktualizacje jest wyświetlana liczba dostępnych aktualizacji. Numer 1 oznacza, że jest dostępna aktualizacja aplikacji Camera lub oprogramowania sprzętowego kamery. Cyfra 2 oznacza, że dostępne są aktualizacje zarówno aplikacji aparatu, jak i oprogramowania sprzętowego aparatu.

1

Otwórz aplikację Cisco Desk Camera.

2

Przejdź do karty aktualizacje i kliknij polecenie Uruchom ponownie aplikację.

Jeśli aplikacja aparatu pokazuje, że oprogramowanie sprzętowe jest aktualne, możesz również kliknąć przycisk Sprawdź aktualizację, aby ręcznie sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja.

Zrzut ekranu aktualizacji aplikacji kamery